Bartosz Juraszek

Wizyta

Jak się przygotować?
W celu efektywnego przebiegu wizyty, bardzo proszę przygotować się według przedstawionych wskazówek.

Dokumentacja medyczna

Proszę zabrać ze sobą wszelkie dokumenty związane ze stanem zdrowia, w tym: wypisy szpitalne i lekarskie, opisy badań obrazowych (rezonans magnetyczny, usg, tomografia komputerowa, itd.).

Ubranie

Badanie kliniczne wymaga bezpośredniego dostępu do skóry pacjenta oraz oceny całego ciała. Proszę o zabranie niekrępującej ruchów bielizny, która zapewni Państwu komfort podczas wizyty. Niezależnie, czy problem występuje w kręgosłupie, czy kostce – podczas wizyty ocenie poddawany jest cały narząd ruchu.